• Биохемиска лабораторија

  ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ СРЦЕ ИМА СОПСТВЕНА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

  Со примена на најсовремени клинички лабораториски тестови, со својот искусен тим кој поседува висок професионален и етички пристап кон процесот на работа, биохемиската лабораторија нуди комплетни, екстремно точни и брзи лабораториски резултати. Биохемиската лабораторија ви нуди голема палета на лаботаториски анализи, вклучувајќи :

  – Комплетен хематолошки статус

  – Комплетен уринарен статус

  – Комплетен рутински биохемиски статус ( глуциден, липиден, протеински, ензимски, деградационен, електролитен итн.)

  – Маркери за анемија

  – Комплетен имунолошки статус

  – Тумор маркери

  – Комплетен хормонален статус

  – Тестови за инфективни заболувања

  – Тестови за хемостаза

  – Алерготестови( инхалациони и прехрамбени панели)

  – Специфичен и најсовремен кардиолошки маркерHigh Sensitivity C-reactive Protein

  За една биохемиска лабораторија од ваков тип, најважна е сигурноста и точноста на издадените резултати.Токму поради тоа, нашата биохемиска лабораторија работи со строго високо контролирани лабораториски тестови, користејќи секојдневни внатрешни контролни тестови, како и надворешен систем за контрола на квалитет PREVECAL (External Quality Assessment Program PREVECAL) за биохемија и месечна контрола на квалитет SYSMEX за хематологија..