• Кабинет за андропауза и машко здравје

    Мажите на возраст помеѓу 40-55 годишна возраст, можат да доживеат феномен сличен на женската менопауза, наречен андропауза, кој е за прв пат опишан во 40-тите години на минатиот век. За разлика од жените, кај мажите нема јасен знак како што е губиток на менструацијата, кој би го одбележал периодот на „транзиција“.

    Повеќе

Photostream