• ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

    Цел на превентивните прегледи, како што и самото име кажува, е превенција, значи откривање на почетни, пред се незабележливи болести,кои болниот сеуште не ги приметува или пак не му предизвикуваат поголоми субјективни потешкотии.

    Повеќе

Photostream