• Кардиологија

    Кардиологија

    Кардиолошки преглед
    Кардиолошкиот преглед вклучува испитувања кои се однесуваат на проценка на состојбата на Вашето срце и крвните садови како и откривање на можните фактори на ризик за кардиоваскуларни болести.
    Детални лабораториски  анализи, ЕКГ – електрокардиографија, мерење на крвен притисок, колор доплерехокардиографија, тест на оптеретување (ергометрија) овозможуваат детална проценка на состојбата и капацитот на срцевосадовниот систем на секој поединец.