• Кабинет за тироидеа

    Кабинет за тироидеа

    Во ценатрот за внaтрешни болести „СРЦЕ“ функционира и кабинет за детекција и третман на пореметувања на тироидната жлезда.Прегледот вклучува детален разговор( анамнеза), клинички преглед, ЕХО на тироидеата и лабораториски испитувања на функцијата на жлездата.