НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето може да биде во готово, на банкарска сметка или со платежните картички  Master Card, Maestro или Visa.