Во Центарот за внатрешни болести „Срце“, покрај редовно вработените кои го сочинуваат тимот составен од лекари специјалисти интернисти и супспецијалисти кардиолози, нутриционисти, дипломирани инжинери по биохемија, медицински техничари и лаборанти, администратор, ординираат и неколку професори консултанти супспецијалисти од разни области на интерната медицина, кои секојдневно изведуваат најсофистицирани дијагностички процедури.

Со еден збор може да се каже дека во Центарот ординираат едни од најдобрите интернисти во земјата.

Нашиот лекарски тим

Диететика и Диетотерапија

Биохемиска лабораторија

Медицински техничари

Емилија Станчева

медицинска сестра - техничар

Анифе Ибраими

дипл. медицинска сестра – техничар

Администрација и маркетинг