Грижа за најблиските – лабораториски и микробиолошки испитувања за возрасни и деца!

26 Јул 2020 Промоции

Сѐ во еден пакет:

– комплетна крвна слика

– одредување на CRP (Ц реактивен протеин) – неспецифичен биомаркер на акутни и хронични воспалителни процеси во организмот

– брис од нос и грло – микробиолошко испитување за присуство на предизвикувачи на респираторни инфекции и следствено антибиограм доколку се докажат.

Search

+