НУТРИГЕНЕТСКО ТЕСТИРАЊЕ: ШТО НИ КАЖУВААТ НАШИТЕ ГЕНИ?

Луѓето имаат помеѓу 20.000 и 25.000 различни гени кои контролираат како телото функционира, како е направено и како изгледа. Дел од овие гени носат информации за нашата потенцијална здравствена состојба, а нутригенетиката се фокусира токму на нив. Ова нова гранка во нутриционизмот ја проучува врската помеѓу гените и одредени видови на храна со цел да се постигне оптимално здравје преку исхраната.

Нутригенетските тестови анализираат одредени варијанти на нашата ДНК кои се поврзани со важни аспакти на метаболизмот како складирање на маснотии и зголемен индекс на телесна маса, регулирање на апетитот, инсулинска резистенција, регулирање на ерегетскиот метаболизам и тн.

Ishrana bazirana na nashite geni

7 ГЕНИ КОИ СЕ ИСПИТУВААТ ПРИ НУТРИГЕНЕТСКО ТЕСТИРАЊЕ

При нутригенетските испитување се опфаќаат голем број на гени, а овие 7 се едни од најважните:

Adipoq gen: РЕГУЛАЦИЈА НА ГЛУКОЗА И РАЗГРАДБА НА МАСНИ КИСЕЛИНИ

Генот ADIPOQ им дава инструкции на масните клетки како да го направат хормонот адипонектин. Овој хормон патува низ крвта до мускулите и клетките на црниот дроб каде што почнува да согорува масти и го активира процесот на искористување на гликозата, со што се создава енергија во телото.

Повисоко ниво на адипонектин во крвта го намалува ризикот од дијабетес тип 2 и го олеснува слабеењето, додека пониско ниво може да доведе до развој на метаболен синдром, дијабетес, дислипидемија, гојност или покачен крвен притисок.

FABP (Fatty acid binding protein): ТРАНСПОРТНИ ПРОТЕИНИ ЗА МАСНИ КИСЕЛИНИ И ДРУГИ ЛИПОФИЛНИ СУПСТАНЦИ

Овие транспортни протеини го олеснуваат транспортот на масните киселини помеѓу екстра и интраклеточните мембрани. FABP може да служат како биомаркери за дијагноза и прогнозна на кардиоваскуларни болести и болести на црниот дроб.

  • Кардиоваскуларни болести. Мерењето на H-FABP може да помогне за рана дијагноза на кардиоваскуларни заболувања. Покачени вредности на FABP,  особено на срцевиот тип (H-FABP), во плазнмата може да се поврзат со акутен миокарден инфаркт.
  • Болести на црниот дроб. Црнодробен тип на FABP (L-FABP) може да биде значаен биомаркер за заболувања како неалкохолна болест на црниот дроб и цироза на црниот дроб. Следење на нивото на L-FABP овозможува увид функцијата и патологијата на црниот дроб.

Pparg gene – Origene: ДИЕТЕТСКА ГОЈНОСТ  

Ниско ниво на генетска експресија на Pparg е поврзано со диетска гојност. Овие гени го стимулираат внесот на липидите и адипогенезата во масните клетки и се главен регулатор во диференцијација на адипоцитите. Pparg ја зголемува осетливоста на инсулинот со зголемено складирање на масни киселини во клетките, или намалена липотоксичност, и зголемено ослободување на адипонектин од масните клетки.

Pparg се поврзува со касен почеток на дијабетес тип 2, како и касен почеток на Алцхајмерова болест или деменција.

HIF-1 (Hypoxia inducible factor): РЕГУЛАТОР НА ЕНЕРГЕТСКИ МЕТАБОЛИЗАМ  

HIF-1 е централен регулатор на енергетскиот метаболизам (хомеостаза), развој на дебелина и развој на дијабетес тип 2. Хипоталамичниот HIF-1 има докажана важност во регулација на телесната тежина, хомеостазата на гликозата и метаболизмот на црниот дроб.

Кај дебелината, модулација на специфичниот и селективен, среден хипоталамусен HIF може да функционира како заштитен механизам за смалување на негативното влијание на пореметувања во хипоталамусот со активација на специфична HIF-1 како потенцијално терапевстка цел со фармаколошко лекување на дебелината и дијабетес тип 2.

SHMT1 (Serine hydroxymethyltrasverase 1): ПРАВИЛНА КЛЕТОЧНА ФУНКЦИЈА

SHMT1 генот и неговиот соодветен ензим се клучни за одржување на правилната клеточна функција со тоа што придонесуваат за производство на есенцијални молекули потребни за раст, развој и различни метаболички процеси во телото.

Варијациите или мутациите во генот SHMT1 може потенцијално да влијаат на овие процеси и може да бидат поврзани со одредени болести или состојби како кардиоваскуларни заболувања, некои видови на рак и аутизам.

ADRB-1 (Beta-adrenergic): НАМАЛЕНА НЕОПХОДНОСТ ЗА СОН  

Недостатокот на сон е поврзан со многу хронични здравствени проблеми, вклучително и срцеви заболувања, висок крвен притисок, дијабетес, мозочен удар, дебелина и депресија. Рецепторот beta-adrenergic ја зголемува будноста и ја намалува неопходноста за сон. Семејства кои имаат мутации на овој ген се подлежни да спијат помалку.

SNP (Single nucleotide polymorphism): ПОДЛОЖНОСТ НА ОДРЕДЕНИ БОЛЕСТИ ИЛИ ОДГОВОР НА ЛЕКОВИ

SNP се поврзани со широк спектар на болести и состојби. Овие варијации во секвенцата на ДНК можат да влијаат на функцијата на гените и протеините, потенцијално влијаејќи на чувствителноста на поединецот кон одредени болести или нивниот одговор на третманите. Некои примери на болести и состојби поврзани со SNP вклучуваат:

  • Кардиоваскуларни болести
  • Автоимуни пореметувања
  • Невролошки пореметувања
  • Метаболни пореметувања

СРЦЕ – ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ: ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИСХРАНА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД БОЛЕСТИ ВРЗ БАЗА НА НАШИТЕ ГЕНИ

Нутригенетиката се смета за еден од најдобрите современи методи за превенција од разни болести, намалување на телесната тежина и постигнување на севкупно оптимално здравје. Тестирањето е едноставно и се прави еднаш во животот. Врз база на добиените резултати од вашата ДНК анализа нутриционистите и реномираните доктори во центарот за внатрешни болести „Срце“ изготвуваат режим на исхрана кој е индивидуален за секој пациент. Контактирајте нè за повеќе информации и консултации и закажете нутригенетско тестирање.

Search

+