Грижа за најблиските – лабораториски и микробиолошки испитувања за возрасни и деца!

Сѐ во еден пакет:

– комплетна крвна слика

– одредување на CRP (Ц реактивен протеин) – неспецифичен биомаркер на акутни и хронични воспалителни процеси во организмот

Read More

Search

+