Në Qendrën për sëmundje të brendshme ,,Srce”, përveç të punësuarve të rregullt të cilët përbëjnë ekipin e përfaqësuar nga mjekë specialistë, internistë dhe subspecialist, kardiologë, nutricionistë, inxhinierë të diplomuar për biokimi, teknikë mjeksorë dhe laborantë, administratorë, ordinojn disa profesorë dhe konsultues specialistë të mjeksisë së brendshme, të cilët çdo ditë realizojnë procedura diagnostikimi nga më të sofistikuarat. Me një fjalë mund të thuhet se në Qendër punojnë disa nga internistët më të mirë në vendin tonë.

Ekipi ynë mjekësor

Dr. Maja Vrçakovska

specialiste- interniste, subspecialiste- kardiologe

Dr. Goran Nikollov

specialist-internist, subspecialist- kardiolog

Dietologjia dhe Terapia Dietike

Laborator biokimik

Teknikët mjekësorë

Emilija Stançeva

moter medicinale - teknike

Anife Ibraimi

moter medicinale - teknike