Konsultat e specialistëve .

EKSPERTIZË

Në qendrën tonë ne ju ofrojmë konsulta – ekspertizë të specializuar, leximin e rezultateve,
vendosjen e një diagnoze bazuar në ekzaminimet e mëparshme përkatëse, këshilla për trajtimin e
mëtejshëm ose parandalimin e sëmundjeve në fusha të ndryshme të mjekësisë së brendshme dhe
parandaluese:

  • Konsultim Kardiologjik
  • Konsultim Gastroenterologjike
  • Konsultë Endokrinologjike diabetike
  • Konsultim Nefrologjike
  • Konsultim Reumatologjik
  • Konsultim për shëndetin e meshkujve dhe andropauzë
  • Konsultim Urologjik
  • Konsultim për zbulimin dhe trajtimin e çrregullimit të gjëndrës tiroide
  • Konsultim në fushën e mjekësisë parandaluese
  • Konsultime dietetike dhe dietoterapi