EKZAMINIMER PARANDALUESE

MjekËsia parandaluese.

Mjekësia parandaluese

Mjekësia parandaluese dhe ekzaminimet parandaluese, siç sugjeron emri, kanë një qëllim -parandalimin, përkatësisht zbulimin e sëmundjeve fillestare, kryesisht të padukshme , të cilat pacienti ende nuk i ndjen ose nuk shkakton vështirësi subjektive.

Duke aplikuar disa ekzaminime reciprokisht plotësuese të organeve të brendshme, sëmundja mund të zbulohet në fazën e saj të hershme, në një periudhë kur rezultati i terapisë eventuale do të ishte më i suksesshmi.

Shfaqja e të gjithave, madje edhe sëmundjet më të rënda, shpesh nuk japin ndonjeë simptom. As pacienti dhe as mjeku nuk mund të zbulojnë fillimin e sëmundjes pa ekzaminim diagnostik

Por këtu qëndron kuptimi i ekzaminimeve parandaluese, sepse pas shfaqjes së shenjave të sëmundjes shpesh është tepër vonë dhe ekzaminimet në atë fazë nuk mund të quhen më parandaluese.

Ekzaminimet parandaluese

Në Qendrën tonë ne ofrojmë një gamë të plotë të ekzaminimeve të ndryshme parandaluese në varësi të nevojave të pacientit.

Ne filluam të kryejmë ekzaminime parandaluese në Qendren për Sëmundje të Brendshme ,,Srce “ menjëherë pas hapjes që nga atëherë kemi ekzaminuar pacientë të shumtë nga Maqedonia dhe jashtë saj, nga politikanët më të rëndësishëm dhe njerëzit kryesorë të kompanive më të suksesshme maqedonase, te të gjithë të tjerët që na sollën kujdesin për shëndetin e tyre.

Një tipar i veçantë i Qendrës sonë është një ekzaminim i plotë dhe i secilit individ.

Përkatësisht, kur zbulohen sëmundjet të disa organeve, duhet të kryhen një numër testesh në menyrë që të përjashtohet mundësia e sëmundjes.

Të konkludojmë  se pacienti është në gjendje të mirë vetëm pasi një ekzaminim mund të jetë i gabuar për shkak të negativitetit të rremë të mundshëm.

Kjo është arsyeja pse në Qendrën e sëmundjeve të brendshme ,,Srce” theksojmë rëndësinë e integritetit të ekzaminimeve. Vetëm me ndihmën e një ekzaminimi të plotë mund të bëhet një diagnozë e qartë. Vetëm në atë menyrë edhe mjeku edhe pacienti do të jenë në gjendje të flenë të qetë.

 

 

Ekzaminimet parandaluese janë të destinuara për brezin e mesëm dhe të vjetër të njerëzve. Kryerja e ekzaminimit të parë parandalues rekomandohet mes moshës 35 dhe 40 vjeç.

Për të rinjtë, ekzaminimi është i domosdoshëm në rast të barrës familjare për një sëmundje të caktuar (nëse një anëtar i familjes kishte të njejtin lloj sëmundje) ose në rast të disa vështirësive shëndetësore. Ekzaminimi rekomandohet veçanërisht për të gjithë individët mbi 50 vjeç, sepse në atë moshë zbulohen shumica e sëmundjeve.

Ne shpesh i quajmë qasjet parandaluese menaxheriale, sepse menaxherët janë të ekspozuar ndaj ngarkesës së tepërt psikologjike dhe stresit në baza ditore, të cilat janë faktorë të fortë rreziku dhe sulmojnë shëndetin e menaxherëve. Gjithashtu, duke pasur parasysh faktin që sëmundja nuk kursen askënd pas moshës 50 vjeç, është e këshillueshme që të gjithë të bëjnë një kontroll- pavarësisht nga profesioni.

Rekomandimi ynë është që të bëjmë ekzaminimin parandalues një herë në vit sepse gjendja jonë shëndetësore ndryshon nga viti në vit, kështu që diagnoza nga disa vite më parë nuk është një garanci se ne jemi të shëndetshëm sot.

Ekzaminimet parandaluese në Qendrën e mjekësisë së brendshme ,,Srce” përfundojnë brenda ekzaminimeve të rekomanduara që plotësojnë kriteret për gjithëpërfshirje, integritet dhe hollësi dhe megjithatë mund të përshtaten me nevojat individuale.

Të gjitha ekzaminimet, përfshirë ato parandaluese, fillojnë me një bisedë serioze dhe të përqendruar ( historiku dhe statusi), pasuar nga egzaminimet diagnostiko- laboratorike të pasuara nga një bisedë përfundimtare në të cilën mjeku i pranimit bazuar në gjetjet e të gjitha ekzaminimeve të individit paraqet gjendjen e tij shëndetësore dhe i jep rekomandime për ndjekje të mëtejshme, hetime të mundshme shtesë dhe trajtim me shkrim.

Në Qendrën e mjekësisë së brendshme ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë të plotë pa zhvendosje të panevojshme të pacientëve në institucione të tjera shëndetësore.

Kjo është e garantuar nga mjekët më të mirë, pajisjet më moderne mjekësore, si dhe diapazoni i gjërë i egzaminimeve që ne kryejmë.

Përveç ekspertizës, mirësia dhe fjalët e mira janë gjithashtu të rëndësishme dhe shpesh janë po aq të rëndësishme për pacientin. Në qendrën tonë ne përpiqemi të krijojmë sa më shumë që të jetë e mundur një atmosferë pozitive që të sigurojë një ndjenjë rehati dhe komoditeti për të gjithë, dhe duke gjykuar nga lavdërimet e shumta të marra nga mjekët dhe personeli tjetër mjekësor, ne kemi sukses.