Ekzaminimet reumatologjike.

REUMATOLOGJIA DHE KAPILAROSKOPIA NËN THUA

Reumatologjia është një subspecialitet brenda mjekësisë së brendshme që merret me trajtimin dhe trajtimin jo-kirurgjikal të sëmundjeve dhe kushteve reuamtike,të cilat karakterizohen nga simptomat nga sistemi muskuloskeletor.

Shumë sëmundje reumatike karakterizohen nga çrregullime të sistemit imunita, prandaj sistemi imunitar është me interes për reumatologjinë.

Çfarë trajtojnë reumatologët?

Reumatologët trajtojnë gjendje të tilla si: artriti, disa sëmundje autoimune, çrregullime muskuloskeletore, osteoporozë…

Ekzistojnë mbi 100 sëmundje të ndryshme reumatike si artriti reumatoid, giht-artritit uretik, lupusi eritematoz sistemik (SLE), fibromialgjia, artrozat, tendinitet. Disa nga sëmundjet reumatike janë shumë serioze dhe të veshtira për tu diagnostikuar dhe trajtuar.

Për shkak të kompleksitetit dhe evolucionit të tyre, shpesh vetëm një vizitë/ ekzaminim te një reumatolog mund të mos jetë e mjaftueshme/ e mjaftueshme për diagnostikimin dhe trajtimin e gjendjes.

Reumatologjia, ekzaminimet dhe shërbimet:

 

 

  • ekzaminimi i subspecialitetit reumatologjik
  • dhënie- aplikimi i suplementeve viskoze direkt në kyç (intraartikulare)
  • artrocenteza- punksioni dhe evakuimi i lëngut nga kyçi
  • kapilaroskopi nën thua
  • trajtimi i sëmundjeve sistemike të indit lidhor: lupus eritematoz, artrit reumatoid, sklerozë sistemike
  • trajtimi i sëmundjeve degjenerative te nyjeve : periarthriti, humeroscapularis, gonarthrosis, trajtimi i cistës Bekerova
  • trajtimi i konsultave të artritit uretik( Giht- artriti uretik), këshillimi, dhënia e terapisë, ekzaminimet parandaluese, mendimi i dytë.

Kapilaroskopi nën thua është një metodë jo invazive e vlersimit të anomalive të enëve të vogla të gjakut duke ekzaminuar kapilarët nën mikroskop.

Kapilaroskopia është mënyra më e mirë për të vlerësuar një primar nga një fenomen dytësor Raynaud.

Sëmundja Raynaud ose fenomeni Raynaud zvogëlohet dukshëm rrjedha e gjakut nën ndikimin e stresit të ftohtë ose emocional që shkakton vazospazëm ose shtrëngim të enëve të vogla të gjakut duke zvogëluar qarkullimin e gjakut në zonat reaktive duke çuar në zbehje të gishtërinjëve, të duarve, këmbëve ose pjesëve të tjera të trupit.

Kur shkaku i këtij çrregullimi nuk dihet, quhet sëmundja primare Raynaud. Nëse shfaqet si rezultat i një sëmundje tjetër si skleroza sistemike, lupusi sistemik, dermatomioziti ose sëmundje tjetër e indit lidhës autoimun quhet fenomen i Raynaud ose Raynaud dytësor.

Kapilarët janë enë gjaku shumë të holla afër sipërfaqes së lëkurës sidomos pranë bazës së thuas.

Kapilaroskopia nën thua kryhet nga mjeku që pikon vaj në bazën e thuas tuaj dhe pastaj monitoron kapilarët nën mikroskop.

Pamja jonormale mund të jetë për shkak të sëmundjes sistematike autoimune të indit lidhor, por edhe për shkak të një fenomeni primar Raynaud që është i fort.