Përvjetori jubilar, 20 vjet nga themelimi i Qendrës për Sëmundjet e Brendshme “SRCE”

Në bijet e mësuesve të mi ………

 

Dr. Mirko Dubravçiq, dr. Srgjan Radeliq, dr. Ratko Ermakora, dr.sc. Josif Naumovski, prof.dr. Borisllav Karanfillski

 

Pas kthimit tim nga Kroacia, në vitin 1993, pas disa tentativave nuk arrij të pumësohem në shëndetësi publike dhe në ish spitalin ushtarak. Në pranverën e vitit 1994

Read More

Search

+