ABOUT Alejna Baftijarovska

moter medicinale - teknike

Alejna Baftijarovska

Alejna Baftijarovska, infermiere – teknike, e lindur më 28.05.2001, në Shkup, e punësuar rregullisht në PZU “ Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”.

Përvojë pune dhe arsimim:

Arsimim:

2016 – 2020. SHMMQSH “Pançe Karagjozov”- Shkup

2015 – 2019 “Zef Lush Marku”- Shkup

2014 Kursi I gjuhës turke

Përvojë pune:

2022 PZU “Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”, infermiere – teknike

  • udhëtime
  • muzikë
  • film

ABOUT Alejna Baftijarovska

moter medicinale - teknike

Alejna Baftijarovska

Alejna Baftijarovska, nurse – technician, born on 28 May, 2001 in Skopje, has been working in Internal Medicine Center, Srce since 2022.

Work experience and education :

Education:

2016 – 2020 year. Pance Karagozov medical school, Skopje

2015 – 2019, „Zef Ljush Marku medical school, Skopje

2014 y Course inTurkish language

Work experience:

2022 г. Internal Medicine Center, Srce – nurse

  • Travelling
  • Music
  • Movies