Shtetnoto vlijanie na cigarite

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ОД ПУШЕЊЕТО ВРЗ НАШЕТО ЗДРАВЈЕ

Пушењето може да предизвика долготрајни негативни последици на телото, влучувајќи срцеви болести, карцином и дијабетес.
Не постои безбеден начин на пушење производи од тутун. Според американската асоцијација на бели дробови, цигарите имаат околу 600 состојќи, а најмалку 69 од нив се канцерогени.

READ MORE

Search

+