ABOUT Викторија Тасевска

Дипл. правник - административен работник

Викторија Тасевска, дипломиран правник, родена во Скопје, редовно вработена во ПЗУ “Центар за внатрешни болести СРЦЕ” од 2005 година.

Образование и работно искуство:

Образование:

Завршени студии на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Завршено средно правно училиште „Борис Кидрич“ во Скопје

Работно искуство:

Од 2005 год. редовно вработена во ПЗУ “Центар за внатрешни болести СРЦЕ” како одговорна за административни и финансиски работи
Две години по дипломирање посетува стручна пракса во Стопанскиот суд во Скопје

Хоби:

  • читање книги
  • гледање убави филмови
  • здрава исхрана
  • прошетки во природа