ABOUT Др. Горан Николов

специјалист интернист – кардиолог

Др. Горан Николов, роден во Скопје, специјалист-интернист, супспецијалист-кардиолог, основач и раководител на ПЗУ “Центар за внатрешни болести СРЦЕ”.

Работно искуство и образование:

Дипломирал на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија, а подоцна работи во Гарнизонската амбуланта Куманово како општ лекар се до почетокот на специјализацијата по интерна медицина.

Работи и специјализира во тогашната Воена Болница Сплит, Војномедицинска Академија во Белград и Клиничка болница “Сестре Милосрднице” во Загреб, Р. Хрватска каде завршува специјалистички испит по интерна медицина.

Супспецијалност од областа на кардиологијата завршува на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија.

По враќањето од Загреб, Република Хрватска, осум години работи како специјалист интернист во една од првите приватни интернистичко-кардиолошки ординации ПЗУ “АТИК-КОР” во Скопје која многу брзо станува препознатлива, меѓу другото и поради неговиот високо-стручен допринос.

Набргу сфаќа дека е време да излезе самостојно и своето знаење и идеи слободно да ги вклопи во секојдневната пракса. Во почетокот на 2003 година го формира ПЗУ “Центарот за внатрешни болести СРЦЕ” со кој раководи и денес.

Во својата ординација за прв пат во Македонија воведува мултидисциплинарен пристап на лекување на интерните болести вклучувајќи специјалисти од од разни области на интерната медицина, по прнципот „Најдобрите интернисти на едно место“.

Во 2015 година Др. Николов посетува едукација кај познатата српска докторка Ана Грифинг и прв во земјата ја носи програмата за хроно исхрана во центарот „Срце“. Оттогаш докторите и нутриционистите во Центарот се занимаваат со превентивна медицина.

Дополнителни вештини/информации:

Член на Европско кардиолошко здружение

Член на Македонско кардиолошко здружение

Член на Македонско интернистичко здружение

Поранешен член на Хрватски лијечнички збор (Hrvatski liječnički zbor)

Учесник на сите шест до сега оддржани конгреси на Македонското здружение по кардиологија – 1996, 2002, 2006, 2010, 2014, 2019 г. како и на многу меѓународни европски и светски конгреси, симпозиуми.

Презентација на тема „Откривање аневризми на абдоминална аорта за време на рутинска ехокардиографија“, ехокардиографска секција на МЗК, Хотел Молика, Пелистер – 2000 г.

Презентација на тема „Влијанието на тироидните заболувања на срцето – кардиотиреози со прикази на случаи“ – 2010 г., Универзитетска клиника за кардиологија

Ко-автор на презентацијата на „Еректилна дисфункција и кардиоваскуларен ризик (васкуларна и ендокрина етиологија), 2013 г., Универзитетска клиника за кардиологија

Постер презентација на „Акутен коронарен синдром како прва манифестација на вистинска полицитемија рубра – приказ на случај“ на Петтиот Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество, 2014 г.

Учество во 3-та клиничка фаза на нов Н-3 рецепторен антагонист во третман на опструктивна ноќна апнеја, истражувач во фаза 3, двојно слепа, рандомизирана паралелна студија за споредба на ефектот и безбедноста кај високо ризични пациенти за кардиоваскуларни заболувања со мешана дислипидемија со 12 месечна апликација на фиксно дозна комбинација на Fenofibrate 160 mg и Pravastatin 40 mg (PRAVAFENIX) наспроти Atorovastatin од 20 mg.

Хоби:

  • планинар
  • велосипедист
  • скијач
  • дискофил
  • доктор за рокенрол
  • пасиониран љубител на патувања