ABOUT Слаѓана Ефремова

мед. лаборант - техничар

Ефремова Слаѓана, родена на 17.01.1976 год.во Крива Паланка.
Редовно вработена како мед. лаборант- техничар во ПЗУ Центар за Внатрешни болести СРЦЕ од февруари 2020 год.

Образование и работно искуство:

Образование:

1991 – 1995 год. завршено средно образование мед. лаборант-техничар, ДСМУ Др. Панче Караѓозов во Скопје

Работно искуство:

1996 – 2000 год. Универзитетска Клиника за Клиничка Биохемија при Клинички Центар – Скопје,
Институт за Клиничка Биохемија – мед. лаборант – техничар

2000 – 2004 год. ПЗУ ДЦ – Медикал – мед. лаборант – техничар

2007 – 2018 год. Специјалистичка ординација со Кардиологија ,,АТИК-КОР”- мед. лаборант -техничар

2018 – 2019 год. ХемоЛаб – мед. Лаборант – техничар

2019 – 2020 год. Дијагностичка Лабораторија – БИОТЕК – мед. Лаборант – техничар

2020 – денес ПЗУ Центар за Внатрешни Болести СРЦЕ

Сертификат

2005 год. – Положен стручен испит за самостојно укажување на здравствена заштита