ABOUT Aleksandra Prenxhova

B.Sc. eng. teknolog e të ushqyeri

Nutricioniste Aleksandra Prenxhova, inxhiniere- teknologe e diplomuar e të ushqyerit, e lindur më 15.06.1991, në Veles, e punësuar rregullisht në PZU “ Qendra pë sëmundje të brendshme SRCE” nga viti 2015

Aktualisht studion për një diplomë master në menaxhimin e cilësisë dhe sigurinë e ushqimit- TMF, Shkup.

 

Përvojë pune dhe arsimim

Arsimim:

2018- studime pasuniversitare në menaxhimin e cilësisë dhe sigurinë e ushqimit, Fakulteti i Teknologjisë dhe Metalurgjisë, Shkup

2010-2014., Inxhiniere – teknologe  e diplomuar, Fakulteti i Teknologjisë Veles

2006-2010., Shkolla e mesme mjekësore, “ Dimitrija Çupovski”, drejtimi infermiere, infermiere e diplomuar

Përvojë pune:

Pas diplomimit ajo punësohet menjëherë në pozicionin e nutricionistes, e punësuar rregullusht në PZU “ Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”

Praktikë dhe trajnim profesional

Dhjetor, 2014 – trajnim për punë me një aparat të ri  Mora dhe zbatim të ushqimit hrono, Beograd

Qershor, 2013- QSHP Qendra për Shëndet publik – Shkup

Qershor, 2012- Spitali special Filipi II

 

Aftësi shtesë/ informacione

 • Aleksandra Prendzova, Bozidar Ristovski, Mirjana Bocevska, CHRONONUTRITION EFFECT ON WEIGHT LOSS IN OVERWEIGHT MEN OF DIFFERENT AGE, IV International Congress ,,Food Technology, Quality and Safety # Novi Sad 2018, Serbia, Abstract Book, p.67
 • Mësimdhënia si vetëshërimi më i fortë i mundshëm profesor Dr. Robert Lustig, Beograd
 • Aleksandra Prendzova, Bozidar Ristovski, Mirjana Bocevska, CHRONONUTRITION EFFECT ON WEIGHT LOSS IN OVERWEIGHT MEN OF DIFFERENT AGE, IV International Congress ,,Food Technology, Quality and Safety # Novi Sad 2018, Serbia, Abstract Book, p.67.
 • Sandra Petkovska, Aleksandra Prenxhova, ligjeratë mbi të “Ushqyerit Hrono
 • Sandra Petkovska, Aleksandra Prenxhova, 3rd Health Fitness and Wellness Expo- ligjeratë mbi të “ Ushqyerit Hrono”

 

Hobi

 • gatimi i ushqimit të shëndetshëm
 • ndaria e recetave të ushqimit të shëndetshëm në instagram
 • mbajtja e kafshëve shtëpiake
 • udhëtime
 • dëgim muzike
 • çiklizmëm
 • gjimnastikë