ABOUT Dr. Maja Vrçakovska

specialiste- interniste, subspecialiste- kardiologe

Dr. Maja Vrçakovska, specialiste- interniste, subspecialiste- kardiologe, e lindur më 01.05.1980.në Shkup, e punësuar rregullisht në  PZU’’Qendrën për sëmundje të brendshme SRCE’’ që nga viti 2012.

Përvojë pune dhe arsimim

Pozicioni aktual i punës- specialiste- interniste, subspecialiste- kardiologe, e punësuar rregullisht në  PZU’’Qendrën për sëmundje të brendshme SRCE’’.

2007-2011. – E punësuar rregullisht si doktoresh e mjekësisë- Spitali special për kirurgjikardiake ‘’ Filipi i Dytë’’

2005-2006.- Vullnetare në repartin e kirurgjisë së përgjithshme, Spitalin Ushtarak, Shkup.

01.1998- 05.1999. – Ligjërues aktiv në shkollat e mesme në R. Maqedonisë për Promovimin e shëndetit seksual dhe riprodhues pas PHARE ( Programme of Community aid to the countries of Central and Eastern Europe)

2020. – Subspecializimi I përfunduar në kardiologji, Universiteti Mjekësor’’ Sv. Kirili dhe Metodij’’

 1. – Specializimi i përfunduar në mjeksësinë e brendshme, Universiteti Mjekësor’’ Sv. Kirili dhe Metodij’’

1999- 2005. – Doktor i mjekësisë, Master i Edukimit, Universiteti Thrakian, Stara Zagora, Bullgari.

1995-1999. – Shkolla e mesme e mjeksësisë, ‘’ Dr. Pançe Karagjozov’’, Motër medicinale, Motër medicinale e diplomuar.

Aftësi shtesë/ informacione

 • Anëtare e shoqatës Evropiane të Kardiologjisë
 • Anëtare e shoqatës së Kardiologjisë Maqedonase
 • Anëtare e shoqatës së internistëve të Maqedonisë
 • Anëtare e shoqatës Evropiane për kujdesin metabolik të pacientëve( ESPEN)
 • Çertifikatë bazë e ehokardiografisë nga klinika Univerzitare e Kardiologjisë
 • Çertifikatë për Tripple S Learning (sales, service and success)
 • Çertifikat për mbështetjen themelore tē jetës ( BLS)
 • Çertifikata Evropiane e mbështetjes se avancuar tëjetës( ALS)
 • Shoqata ndërkombëtare pë kirurgji minimale invazive ISMICS (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery), Turqia 2007.
 • Pjesëmarrëse aktive në kongresin e Dytë për pneumoftiziologji të R.M, 2011- sindromi Kartagener, raport i rastit
 • Pjesëmarrja në kursin e 8-të Bazë për ushqimin klinik- ACCN, Beograd, Prill 2012.
 • Pjesëmarrja në kursin e 8-të të avancuar për kujdesin metabolik – ESPEN, tetor 2012, Dubrovnik.
 • Pjesëmarrja aktive në kongresin Ndërkombëtar të Pulmonologjisë, 2013, tromboembolizmi pulmonar pas biopsisë së prostatës, raporti i rastit.
 • Prezantimi i mosfunksionimit Erektil dhe rrezikut kardiovaskular ( etiologjia vaskulogjene dhe endokrine), 2013, klinika Univerzitare e Kardiologjisë .
 • Prezantimi i sindromit akutë koronar si manifestimi i parë i raportit të vërtetë të  policitemisë rubra 2015, klinika Univerzitare e Kardiologjisë
 • Pjesëmarrja në fazën e 3-të klinike për një antagonist të ri të receptorëve X-3 në trajtimin e apneas obstruktive të gjumit.

 

 

Hobi

 • Skijim
 • kalërim
 • çiklizëm
 • gjuajtje me hark
 • përpunim dhe krijim të modës
 • një adhuruese dhe njohëse e përkushtuar e filmit dhe dramës.