ABOUT Dr. Matej Nikollov

Doktor Matej Nikollov, doktor i diplomuar i mjekësisë, i lindur 1996 në Shkup, i punësuar rregullisht në ,, PZU Qendra për sëmundje të brendshme SRCE” nga viti 2020.

2010-2014. Mbaroi shkollën e meseme, SUGS “ Orce Nikollov” në Shkup, R. e Maqedonisë.

Përvojë pune i Arsimimi:

Përvojë pune:

Pas diplomimit punësohet menjëherë në vendin e punës- doktor i mjekësisë, i punësuar rregullisht në PZU ,,Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”.

Praktikë profesionale, trajnim, konferenca dhe seminare:

2019-praktikant ne Spitalin klinik te Zaragozës (Kirurgji), Spanjë

Maj, 2018- pjesëmarrje në kongresin për insuficiencen e zemrës, Vjenë, Austri.

Korrik- Shtator, 2018- Erasmus Internship, praktikant në Klinikën e kardiologjisë dhe hematologjisë- KBC Split, Kroaci.

2018- Nënkryetar i asamblesë së parë evropiane të European Medical Student Association ( EMSA) në R.e Maqedonisë.

2014-2018- Organizator dhe pjesëmarrës i katër shkollave për mjekësi urgjente, Ohër, R.e Maqedonisë.

2017-2018 President për punët e jashtme, European Medical Student Association, Shkup, R.e Maqedonisë.

Maj, 2017- Pjesëmarrje në kongresin e 40- të ndërkombëtar mjekësor-shkencor, samiti i evropës Juglindroe për banorët dhe mjekët e rinj, Shkup, R.e Maqedonisë.

Mars- Prill 2017- pjesëmarrje në projektin vëllazëror Shkup- Groningen ( Twinning project organized by EMSA), Groningen, Holandë.

Maj, 2016- Pjesëmarrje në një seminar të organizuar nga MMCA, National Youth Health Policies Project of the ERASMUS+ program Key Action 3

 

Aftësi shtesë/ informacione

Flet në mënyrë aktive Anglisht në nivelin më të lartë, Cambridge English level 2 certificate in ESOL international ( Advanced)

Hobi

  • programim amator,
  • basketboll,
  • audiofil,
  • adhurues i filmave