ABOUT Monika Velinova

B.Sc. eng. teknolog e të ushqyeri

Monika Velinova

Nutricioniste Monika Velinova, inxhiniere- teknologe e diplomuar e të ushqyerit, e lindur më 05.03.1995 në Shkup, e punësuar rregullisht në PZU “ Qendra pë sëmundje të brendshme SRCE” nga viti 2022.

Përvojë pune dhe arsimim:

Arsimim:

Inxhiniere – teknologe e diplomuar, Fakulteti i Teknologjisë Veles

Përvojë pune:

2022 PZU “Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”, nutricionist