ABOUT Prof. Dr. Gjorgji Bozhinovski

specialist internist – reumatologjike

Prof.dr. Gjorgji Bozhinovski, profesor i rregullt në fakultetin e Mjekësisë në Shkup.

Ka lindur më 1955 në Manastir. Për shumë vite duke punuar si konsulent në PZU ,, Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”.

Përvojë pune dhe arsimim

Mbaroi arsimimin fillor dhe të mesëm në Shkup.

Ai u dipolomua në fakultetin e Mjekësisë në Shkup në vitin 1981. Provimin profesional e kaloi në vitin 1982

Që nga viti 1983 ai është i punësuar në Klinikën Reumatologjike në fakultetin e Mjekësisë në Shkup.

Ai ka qenë specialist në mjekësinë e brendshme që nga viti 1988., dhe ka qenë një subspecialist reumatologjik që nga viti 1997.

Ai u zgjodh një asistent i ri në mjekësinë e brendshme  dhe pedagogjia e brendshme u zgjodh në 1985, dhe një asistent në 1989.

1992 në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup mbrojti disertacionin e doktoratës ‘’ Aspektet imunologjike klinike dhe humorale në sklerozën sistemike”

Në titullin e bashkëpunëtorit kërkimor  në Departamentin e Mjekësisë së Brenshme në Fakultetin e Mjeksësisë në Shkup ai u zgjodh në 1993, dhe në titullin e bashkëpunëtorit të lartë kërkimor në 1998.

Në vitin 2001 u zgjodh profesor i asociuar, dhe në 2003 u zgjodh profesor i rregullt në Departamentin e Mjekësisë së brendshmene fakultetin e Mjekësisë në Shkup.

Në klinikën Reumatologjike punon si shef i repartit.

Informacione dhe publikime shtesë:

Ka marrë pjesë në disa kongrese dhe simpoziume brenda dhe jashtë vendit me veprat e tij. Ka botuar më shumë se 160 punime profesionale- shkencore brenda dhe jashtë vendit.

Ai kishte qëndrime profesionale në qendrën Klinike në Lubjanë dhebnë Akademinë Mjekësore Ushtarake në Beograd.

Është gjithashtu studiuesi kryesor i projektit të parë kërkimor shkencor të realizuar të klinikës reumatologjike të financuar nga Ministria e Shkencës me titull “ Trajtimi i fenomenit Raynaud të rrezes me terapi llaser me energji të ulët”

Është pjesëmarrës në 16 projekte ndërkombëtare dhe vendore si hetues kryesor ose bashkëstudiues. .

Është autori i librit  “ Raynaud “ fenomen.

Është autori i librit “ Trajtimi i fenomenit të Raynaud me terapi me llaser me energji të ulët”.

Është autori i kapitullit mbi sklerozën sistemike, kapitullin mbi sindromat reuamtike në sëmundjet e sistemeve dhe organeve të tjera dhe kapitulli mbi parimet e rehabilitimit në sëmundjet reumatike në librin shkollor të Mjekësisë së brendshme.

Është autori i kapitullit mbi sklerozën sistemike,lupus eritematoz sistemik, poli- dermatomioziti, osteoartriti, sindrom i dhimbshëm i mesit dhe sindromi i dhimbshëm i qafës së mitrës në praktikë në Mjekësinë e brendshme.

Bashkautor i manualit të “ Trajtimit të artritit reuamtoid”

 

Kontributi profesional dhe anëtarësimet:

Ai është gjithashtu themeluesi dhe shefi i vjetër i zyrës për kapilaroskopinë dhe testin e angio ftohjes dhe prezantoi metodat:

pletizmografi dinamike, test angio ftohtë provokues dhe kapilaroskopi periungveale në studimet e qarkullimit periferik në pacientët me sëmundje sistemike te indit lidhës dhe fenomenin Raynaud.

Ishte anëtar i forumit për problemet muskuloskeletore të themeluar nga Fakulteti i Mjekësisë të cilët harmonizuan përmbajtjen e udhëzimeve për kujdesin shëndetësor parësor brenda projektit për edukimin e vazhdueshëm mjekësor dhe kalimi i sektorit shëndetësor në R e Maqedonis.

Është anëtar i shoqatës Maqedonase kundër reumatizmit , lidhja Evropiane kundër reumatizmit, lista Botërore kundër reumatizmit, shoqata Mjekësore e Maqedonisë, oda Mjekësore e Maqedonisë dhe Kryqi  i Kuq i Maqedonisë.

Ishte sekretar i përgjithshëm i shoqatës Maqedonase të reumatologjisë dhe sekretar i përgjithshëm i kongreseve të reumatologjisë të R. së Maqedonisë.

Është një nga nismëtarët për themelimin dhe anëtar i vjetër i bordit redaktues të portalit webdoktor.com.mk

 

Çmime dhe njohje profesionale:

Mori një letër Falënderimi nga Universiteti i “ Shën Kirilit dhe Metodij” për kontributin në zhvillimin dhe punën e fakultetit të Mjekësisë në Shkup, në një pllakë për kontribut të rëndësishëm në arritjen e qëllimeve dhe detyrave te shoqatës Mjekësore të Maqedonisë.

Ai është gjithashtu marrës i një letre vlerësimi për zhvillimin e humanizmit dhe solidaritetit mes njerëzve, falemderimet për përhapjen e kulturës shëndetësore të popullatës dhe falemderimet për promovimin e organizimit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë.