ABOUT Prof. Dr. Tatjana Milenkoviq

specialist internist - endokrinolog

Prof. Dr. Tatjana Milenkoviq, specialiste e mjekësisë së brendshme, endokrinologe. Profesoresh e rregullt e mjekësisë së brendshme në fakultetin e Mjekësisë- Shkup, dhe udhëheqëse aktuale e repartit për endokrinologji, dijabet dhe sëmundje metabolike. Punon si konsultuese në Qendrën për sëmundje të brendshme “ Srce “ prej vitit 2021.

Arsimimi:

Doktoraturë- 1999., Fakulteti i Mjekësisë Shkup

Diplomë master- 1990., Fakulteti i Mjekësisë Shkup

Doktor i mjekësisë – 1984., Fakulteti i Mjekësisë Shkup

Specializimet:

Specialiste e endokrinologjisë- 2004

Specialiste e mjekësisë së brendshme – 1991

Punësimi:

Themeluese e departamentit për edukimin e personave me diabet, 1995

Klinika për endokrinologji, diabet dhe sëmundje metabolike  Shkup që nga viti 1985 – deri  më sot

Konsultuese në Qendrën për sëmundje të brendshme ,,Srce”, 2021

Veprimtari mësimore :

Që nga viti 1986 në mësimëdhënie, në departamentin e mjekësisë së brendshme nga asistent i ri në profesor i rregullt- 2012.

Programet arsimore:

Qendra e Diabetit, Ipswich- Angli 2000.

Qendra e murit Kopenhagë, Danimarkë 1994.

Pjesëmarrje në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare:

Programet për edukimin e personave me diabet-Organizata Botërore e Shëndetësisë në Maqedoni, 2001-2002.

Mjekësia e bazuar në dëshmi- drejtuese e ekipit të endokrinologjisë, Ministria e shëndetësisë, 2005-2006.

Mjekësia e bazuar në dëshmi- derjuese e ekipit të endokrinologjisë, Ministria e shëndetësisë, 2012-2014.

Projekti për parandalimin e diabetit, FSHO- 2013

Udhëheqëse e ekipit për endokrinologji- edukator të mjekëve nga KSHP 2014

Pjesëmarrja në provat klinike duke përfshirë trajnimin GCP:

Studiuese në studimet klinike të mëposhtme:

BLOSSOM (Efficacy of pregabalin and duloxetine in patients with painful diabetic peripheral neuropathy (PDPN), 2019 y.

NN9535-4386 – SUSTAINE 11 (Effect of Semaglutide Once-weekly Versus Insulin Aspart Three Times Daily, Both as Add on to Metformin and Optimised Insulin Glargine (U100) in Subjects With Type 2 Diabetes), 2019 y.

EFC 1475 – SCORED (Sotagliflozin in Patients with Diabetes and and Chronic Kidney Disease), 2019 y.

LPS 15017 Global premix (A multi-center open-label parallel group randomized controlled trial to compare iGlarLixi versus premixed insulin in patients with type 2 diabetes who have failed to achieve glycemic control with basal insulin and oral antidiabetic agents, 2019 y.

NN9535-3625 SUSTAINE 4 (Efficacy and Safety of Semaglutide Once Weekly Versus Insulin Glargine Once Daily as add-on to Metformin With or Without Sulphonylurea in Insulin-naïve Subjects with Type 2 Diabetes), 2015 y.

NN9535-3625 (Efficacy and safety of semaglutide once weekly versus insulin glargine once daily as add-on to metformin with or without sulphonylurea in insulin-naïve subjects with type 2 diabetes), 2014 г.

NN5401-3816 (A trial investigating the efficacy and safety of insulin degludec/insulin aspart once daily plus insulin aspart for the remaining meals versus insulin detemir once or  twice daily plus meal time insulin aspart in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus), 2013 г.

NN1250-3561 (A trial investigating the efficacy and safety of insulin degludec in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus), 2012 г.

ANA3786 (Efficacy and safety of basal-bolus therapy, comparing stepwise addition of insulin aspart versus complete basal-bolus regimen), 2010 y.

NN1250-3585/3725 (Comparison of NN1250 plus insulin detemir plus insulin aspart in type 1 diabetes)

Biasp), 2010 y.

NN1250-3668 (Comparison of NN1250 with insulin glargine in type 2 diabetes), 2009 y.

NN2211-1797, (Effect of liraglutide or exenatide added to an ongoing treatment on blood glucose control in subjects with type 2 diabetes), 2007 y.

NN1998-1682, (Safety and efficay of inhaled pre-prandial human insulin in type 2 diabetes), 2006 y.

NN304-1595, (Comparisan of insulin detemir with NPH insulin in type 2 diabetes), 2005 y.

AGEE/DCD/080, NovoNorm IST, 1996 y.

Kurs trajnimi GCP për kërkuesit, Shtator 2008.

Kurs trajnimi GCP për kërkuesit, Prill 2000.

Publikimet:

Libra:

  • Mjekësia e brendshme, në bashkëpunim me S.Genadieva etj 2021.
  • Të ushqyerit mjekësor, në bashkëpunim me P. Misheva etj., 2016
  • Edukimi për trajnimin e personave me diabet nga Tatjana Milenkoviq, 2005.
  • Provat klinike në mjekësinë e brendshme propedetika e brendshme, fa. 395-400, 430-434, 2004.
  • Praktike në endokrinologji klinike nga Tatjana Milenkoviq dhe Goran Petrovski, 2003.
  • Testet endokrinologjike, Dimitrovski etj.

Më shumë se 100 punime shkencore në revista të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ligjëruese e ftuar dhe pjesëmarrëse në disa kongrese në rajon, Evropë, EASD kurse pasuniversitare, Indi dhe kongrese botërore të IDF.

Certifikatat dhe licencat:

Certifikata e subspecializimit- 2004.

Certifikata e subspecializimit – 1991.

Licencë kombëtare- 1984.

Aktivitete të tjera që lidhen me kualifikimet profesionale:

Kryetare e Shoqatës së Diabetit të Maqedonisë – aktual

Kryetare e Shoqatës shkencore Maqedonase të endokrinologëve dhe diabetologëve nga viti 2014 deri më tani

Kryetare e kongresit IV Maqedonas për endokrinologji, diabet dhe çrregullime metabolike 2014.

Presidente dhe themeluese e ditëve të para të Diabetit, 2016.

Presidente e ditëve të dyta Diabetike, 2017.

Kryetare e kongresit V Maqedonas për endokrinologji , diabet dhe çrregullime metabolike dhe ditët e treta Diabetike, 2018.

Kryetare e ditëve të katërta Diabetik, 2019.

Kryetare e ditëve të pesta Diabetike, 2020.

Anëtare e EASD, ADA,IDF, DESG ( anëtare e komitetit ekzekutiv)

Anëtare e IDF Europe Board për bienium2019/ 2021.

E zgjedhur si presidente e DESG ( nga 2022).