ABOUT Prof. Emeritus Dr. Mirko Krstevski

specialist-internist, subspecialist - gastroenterohepatolog

Prof. Emeritus Dr. Mirko Krstevski, specialist- internist, subspecialist – gastroenterohepatolog, i lindur më 28.02.1949.

Konsultant në PZU ,, Qendrën pë sëmundje të brendshme SRCE’’ që  nga viti 2013.

Përvojë pune dhe arsimim

Më 1973 Fakulteti i Mjekësisë në Univerzitetin ‘’ Shën Kirili dhe Metodi’’ në Shkup

Shkolla e Mesme Rade Jovçevski- Korçagin, Shkup

Shkollat tetëvjeçare “Goce Delçev” dhe “Kuzman Josifovski”, Shkup

Që nga viti 2013 si konsultant në PZU ,, Qendra për sëmundje të brendshme SRCE’’

Përvojë pune dhe profesionale:

Klinika për gastroenterohepatologji në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup ku qëndroi deri në pension në vitin 2013.

Nënspecializimi në gastroenterologji, vitin 2000.

Ai u zgjodh profesor i rregullt në vitin 2000.

Ai u zgjodh profesor i asociuar ( çrregullt) në vitin 1995.

Disertacion doktoral me titull “ Vendi dhe roli i rectosigmoidoskopisë dhe kolonoskopisë fibraoptike në zbulimin e malinjeve të zorrës së trashë dhe profilaksisë së kancerit kolorektal” , e mbrojti atë në vitin 1990.

U zgjodh asistent Profesor i Mjekësisë së Brendshme në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Shën. Kirilit dhe Metodit në vitin 1990.

Specializimi në Mjekësinë e Brendshme filloi në 1976 dhe ai kaloi provimin e specialistit në Mars vitin 1981.

Ai u zgjodh asistent në lëndën e Mjekësisë së Brendshme në vitin 1976.

1974-1975. Shërbimi  Urgjent mjekësor  në qendrën Shëndetësore Shkup.

Arritjet më të rëndësishme profesionale:

Pas një qëndrimi tre- mujor në Lion, Francë, ai futi lidhjen endoskopike dhe krioterapinë në trajtimin e hemorroideve gjakderdhëse në Universitetet e “ St. Gallen” dhe “Eduart Eriot “.

Në 1990 ai promovoi endoskopinë e zorrës së trashë si një procedurë shqyrtimi për zbulimin e hershëm dhe heqjen e pararendësve të kancerit të zorrës së trashë.

Informacionet shtesë:

  • Shef i laboratorit për endoskopi tretëse në Klinikën për gastroenterohepatologji në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Shën. Kirilit dhe Metodit në Shkup
  • Anëtar i dhomës mjekësore të Republikës së Maqedonisë (LKM)
  • Anëtar i komitetit të etikës në LKM
  • Zëvendës drejtori i qendrës Klinike Shkup, Universiteti Shën. Kirili dhe Metodi
  • Kryetar i shoqatës Shkencore të gastroenterohepatologëve të Republikës së Maqedonisë
  • Anëtar i shoqatës mesdhetare për SIZ ( sëmundje iflamatore e zorrëve) IBD RESEARCH GROUP
  • Anëtar i shoqatës evropiane dhe botërore të gastroenterologjisë
  • Anëtar i shoqatës botërore për endoskopinë tretëse
  • Anëtar i shoqatës së mjekëve të Maqedonisë
  • Anëtar i shoqatës së internistëve të Maqedonisë

Qëndrimet studimore jashtë vendit:

2013 vit. Kurs në endoskopi operative, Rim

2012 vit. –  Java Evropiane e gastroenterologjisë, Stokholm

2008 vit.-  Kongresi Botëror gastroenterologjik, Montreal

2004 vit. – Takimi i 39- të vjetor i shoqatës Evropiane të testimit të mëlqisë, Berlin, Gjermani

2001 vit. – Program trajnimi i barnave me recetë racionale, Universiteti I Pitsburg, Qendra për farmakologji klinike, Pitsburg, Pensilvania, SHBA

2000 vit. – Imunosupresioni në SIZ, standardet dhe udhëzimet e reja, Freiburg, Gjermani

1999 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Rim, Itali

1999 vit. Konferenca e projektit, dëmtimi i veshkave në pacientët me SIZ, Napoli, Itali

1997 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Birmingem, Anglija

1996 vit. – Simpozium popullor, Lugano, Zvicër

1996 vit.- Java Evropiane e gastroenterologjisë, Paris

1995 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Berlin, Gjermani

1991 vit. – Qëndrim studimor në spitalin e Qytetit në Nunberg si stipendist  i Qytetitn të Nunbergut, Gjermani

1990 vit. – Java Evropiane e gastroenterologjisë, Amsterdam

1985 vit. – Qëndrimi në Lion, në Universitetet e “ Eduard Eriot dhe St. Eugeni si stipendist i qytetit në Lion, Francë

Çmime dhe mirënjohje profesionale:

Pllaka e dhomës Mjekësore të R. Maqedonisë, 2002

Çmimi Trifun Panovski, 2008

Artikuj dhe artikuj në monografi, libra shkollorë, kryesisht ndihma shkencore:

Kapitulli, Sëmundjet e zorrës së trashë, Libri shkollor i Mjekësisë së Brendshme, viti 2005.

Kapitulli, Metodat e ekzaminimit të zorrës së trashë, libri i ekzaminimit klinik, viti 2006.

Autor dhe bashkëautor i më shumë se 80 punimeve kërkimore shkencore

Mbështetje kërkimore shkencore:

Fushë e përgjithshme me interes shkencor- gastroenterologjia

Fushë më e ngushtë me interes shkencor- endoskopia tretëse, shqyrtimi dhe zbulimi I hershëm i kancereve të tretjes

Projekte shkencore:

Dëmtimi i veshkave me SIZ, Antverp, Belgjikë ( Studimi Ndërkombëtar,Multicenter, viti 1998-2000, Ndihmës Studiues )

Karakteristikat epidemiologjike dhe cilësia e jetës në pacientët me SIZ ( Mesdheu për SIZ, grupi I punës së SIZ), viti 2003.

Karakteristikat epidemiologjike në pacientët me kolit Ulceroz dhe sëmundjen e Kronovës në Republikën e Maqedonisë., viti 2000-2003, udhëheqës

Vendi dhe roli i terapisë mjekësore në parandalimin e venave me Variçe në pacientët me cerozë, , viti 2000-2004, Akademia e Shkencave e Maqedonisë, ndihmës studiues.