Analiza laboratorike.

LABORATORI BIOKIMIK

Qendra për sëmundje të brendshme ’’SRCE’’ posedon laboratorin e vet biokimik.
Duke aplikuar teste laboratorike klinike të nivelit më të lartë, me ekipin e tij me përvojë që ka një qasje
shumë profesionale dhe etike ndaj procesit të punës, laboratori biokimik ofron rezultate laboratorike të
plota, jashtëzakonisht të sakta dhe të shpejta.
Për një laborator biokimik të këtij lloji, më e rëndësishmja është besueshmëria dhe saktësia e rezultateve
të dhëna. Kjo është arsyeja pse laboratori ynë biokimik punon me teste laboratorike në mënyrë rigoroze
të kontrolluar , duke përdorur teste të kontrollit të brendshëm ditor, si dhe sistemin e jashtëm të kontrollit
të cilësisë PREVECAL ( External Quality Assessment Program PREVECAL) për biokimi dhe kontroll mujor të
cilësisë SYSMEX për hematologji
Laboratori biokimik ju ofron një gamë të gjërë të testeve laboratorike, përfshirë:

-Numërimi i plotë i gjakut

-Sedimentimi

-Glikemija në uri  -75 gr OGTT  -HbA1c

-Ekzaminimi makroskopik dhe mikroskopik -Mikroalbuminurija -Kultura e urinës

-Fibrinogjen -Koha PT + INR -APTT -D- dimeri

-Proteina totale -Albuminat -Globulinat -24h proteinë në urinë 

-b-Cross Laps -Osteocalcin -Calcitonin -PTH

-Ure -Kreatinina -Acidi urik -Bilirubina totale -Bilirubina direkte

-Bilirubina indirekte

-Hekuri në serum -UIBC -TIBC -Feritina -Transferina -Витамин B12 -Acidi folik

-Kolesteroli total -HDL -LDL -Trigliceridet -Apolipoprotein A1 -Apolipoprotein B -Lp(a)

-Na ( natrium) -K ( kalium) Ca ( kalcium) -total Ca (kalcium) i -jonizuar Mg – Magnezium P- Fosfori Cl- Klori Li- Litium Cu- Bakri

– IgG           – IgM           – IgA           – IgE            – C3           – C4           – CRP           – ASO           – RF

– AFP           – CEA           – CA  15-3           – CA 19-9           – CA 72-4           – CA125           – βHCG           – PSA           – Cyfra 21-1           – SCC

-AST (GOT)  -АLT (GPT)  -CK  -CK-MB  -Amilaza Serumi i amilazës pankreatike  -GGT  -LDH Fosfataza alkaline  -Acid fosfataza -Acid fosfataza e prostatës  -Lipaza -Kolinesteraza

-Helicobacter Pylori IgA -Helicobacter Pylori IgG -Grupi i gjakut -Vitamin D -Paneli i inhalimit të alergjisë -Paneli i ushqimit alergo -Antigleadinë IgA -Antigleadinë IgG At për transglutaminazë IgA

– Anti HAV Total           – HbsAg           – Anti-Hbs           – Hbe Ag           – Anti HBc IgM           – Anti HCV            – Anti HIV           – Anti CMV IgM

– Anti CVM IgG            – Anti Toxo IgM             – Anti Toxo IgG           – Anti Rubella IgM            – Anti Rubella           IgG

– Chlam. trach IgA                – Chlam. trach IgG           – Chlam. trach IgM          – Sifilis           – Brucellosis

– TSH           – TT4           – FT4           – TT3           – FT3           – ATPO           – ATG            – Tireoglobulin           – Cortizol

– Androstendion                  – DHEAS            – 17-OH Progesteron           – FSH            – LH           – Prolaktin           – Estrogeni E2

– Progesteron           – Testosteron              – Insulin            – C peptid           – Metanefrini(urina)           – Kateholamini (VMA)           – ACTH