Mënyra e pagesës

Pagesa mund të kryhet me para në dorë, në llogari bankare ose nëpërmjet kartelës Maestro, Master
Card ose Visa.