Endokrinologjia dhe ekzaminimet endokrinologjike

SISTEMI ENDOKRIN

Endokrinologjia është një subspecialitet brenda mjekësisë së brendshme. Endokrinologët diagnostikojnë dhe trajtojnë sëmundjet dhe çrregullimet e gjëndrave endokrine –  gjëndrat endokrine si diabeti, çrregullimet tiroide çrregullimet e metabolizmit të yndyrës, hipertensionin, osteiporozën, funksioni i dëmtuar i veshkave, gjëndra e hipofizës, çrregullime hormonale që shkaktojnë infertilitet, sheqer të ulët në gjak, çrregullim i rritjes dhe zhvillimit, presion të ulët të gjakut dhe probleme të peshës.

Sistemi endokrin përbëhet nga gjëndra që prodhojnë hormone që rregullojnë rritjen e trupit, metabolizmin, zhvillimin seksual dhe funksionimin. Hormonet lëshohen në qarkullimin e gjakut dhe nëpërmjet tij transportohen në organet në të gjithë trupin. Anatomia dhe funksioni i këtyre gjëndrave shpjegohen më poshtë.

Ekzaminimet dhe shërbimet endokrinologjike:

  • ultrazëri i gjëndrës tiroide
  • diabeti gestacional( diabeti te shtatzënat)
  • diabeti tek të rriturit
  • sëmundje tiroide
  • sëmundjet e gjëndrave të tjera me sekretim të brendshëm
  • konsultime dhe trajtimi i sëmundjeve të mësipërme