Kur hyni në faqen tonë ose përdorni shërbimet tona, QENDRA PËR SËMUNDJET E BRENDSHME – ZEMRA P.Z.O. SHKUP, por edhe persona të tretë, të autorizuar nga ana jonë mbledhin biskota (cookies) që përmbajnë të dhëna për Ju. Më poshtë vijon një shpjegim i politikës së përdorimit të biskotave (cookies).

Biskotat (cookies) i përdorim për të administruar faqen tonë të internetit, për të analizuar tendencat, për të ndjekur aktivitetin e përdoruesve dhe për të mundësuar mesazhe dhe reklama të personalizuara promovuese.

Kur hyni për herë të parë në ueb-faqen e QENDRËS SË SËMUNDJEVE TË BRENDSHME – ZEMRA P.Z.O. SHKUP, do të merrni një mesazh që Ju informon se ne përdorim biskota (cookies). Duke klikuar butonin “pajtohem”, duke mbyllur dritaren (pop-up) që shfaqet ose duke vazhduar të përdorni faqen tonë të internetit, Ju deklaroni se kuptoni dhe pranoni përdorimin e këtyre teknologjive, siç shpjegohet në këtë Politikë të përdorimit të biskotave(cookies).

Në njoftimi ka një buton “Cilësime për biskota (cookies)” në mënyrë që Ju të zgjidhni se cilat biskota (cookies) me informacione për vizitën tuaj do të ruhen. Te çdo lloj biskote (cookies) ka një shpjegim për to, ndërsa shpjegim më të hollësishëm për llojet e biskotave (cookies) mund të lexoni në vazhdim të kësaj politike të përdorimit të biskotave (cookies). Nuk është e detyrueshme të pranoni biskotat (cookies) dhe përdorimi i tyre mund të revokohet në çdo kohë (informacionet se si të kontrolloni biskotat (cookies) gjenden në tekstin më poshtë). Ju mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit Tuaj për të kufizuar ose ndaluar biskotat (cookies) dhe mund t’i fshini ato nga çdo pajisje në çdo kohë. Nëse nuk pajtoheni ose fshini biskotat (cookies), disa pjesë të faqes sonë në të cilat keni qasje mund të mos funksionojnë siç duhet ose mund të kërkojnë më shumë kohë për t’u hapur.

ÇFARË JANË BISKOTAT (cookies)?

(Cookies) janë skedarë të vegjël tekstual, pjesë kodi, që mund të përdoren nga faqet e internetit për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Biskotat (Cookies) ruhen në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare kur vizitoni faqen e internetit. Kur herën tjetër të vizitoni sërish të njëjtin sajt, biskotat (cookies) na lejojnë të njohim shfletuesin tuaj. Biskotat (Cookies) mund të ruajnë preferencat tuaja dhe informacione të tjera, por mund të lexojnë të dhënat ose informacionet tuaja nga hard-disku juaj ose të lexojnë skedarë të tjerë të ruajtur për biskota (cookies) nga sajte të tjera.

Biskotat (cookies) që janë të vendosura direkt nga faqja https://srce.com.mk/ quhen “biskota (cookies) të faqes së parë”. Biskotat (cookies)  të vendosura në faqet e tjera quhen ”biskota (cookies) të palëve të treta”. Biskotat (cookies) e palëve të treta ofrojnë  funksione të ndryshme në faqen tonë si (reklamim, veçori të medieve sociale, analitikë). Këto biskota (cookies) nuk janë në pronësi të QENDRËS PËR SËMUNDJET E BRENDSHME – ZEMRA P.Z.O. SHKUP dhe QENDRA PËR SËMUNDJE TË BRENDSHME – ZEMRA P.Z.O. SHKUP nuk ka kontroll mbi to dhe si do të përdoren.

PSE PËRDOREN BISKOTAT (COOKIES)?

Biskotat (cookies) përdoren për të kuptuar më mirë përdorimin e ueb-faqes nga vizitorët, si dhe për të optimizuar përvojën gjatë përdorimit. Biskotat (Cookies) lejojnë, në faqen që i vendos ato, të identifikojnë aparatet e përdoruesve në përdorim në krahasim me njoftimet dhe vizitat e mëparshme në mënyrë që të personalizojnë reklamat për rëndësi më të madhe ndaj përdoruesve. Ky informacion mund të mblidhet në të gjithë ueb-shfletuesit dhe në të gjitha aparatet (kompjuter, laptop, smartfon, tablet, etj.), por biskotat (cookies) e marketingut nuk përmbajnë informacione personale për përdoruesit.

BISKOTAT (COOKIES) QË PËRDORIM NE:

Biskota (cookies) të domosdoshme (necessary cookies). Biskotat (cookies) e domosdoshme ndihmojnë një ueb-faqe të jetë e përdorshme duke aktivizuar funksionet bazë, si lundrimi nëpër faqe etj. Pa këto biskota (cookies), ueb-faqja nuk mund të funksionojë siç duhet.

Biskota (cookies) të preferuara (Preference cookies). Biskotat (cookies) e preferuara i mundësojnë ueb-faqes të mbajë mend informacionet që ndryshojnë mënyrën se si sillet ose duket, si p.sh. gjuha juaj e preferuar ose rajoni në të cilin gjendeni.

Biskota (cookies) për performanca dhe funksionalitet. Këto lloj biskotash (cookies) i referohen ndjekjes nëse ktheheni përsëri në faqen tonë. Këto biskota (cookies) përmbajnë informacionin e nevojshëm, për shembull, nga cili qytet hyni në QENDRËN PËR SËMUNDJET E BRENDSHME – ZEMRA P.Z.O. SHKUP. Është e rëndësishme të theksohet se këto biskota (cookies) nuk janë të domosdoshme dhe nuk ndikojnë në përvojën tuaj kur vizitoni faqen tonë.

SI T’I KONTROLLOJMË BISKOTAT (COOKIES)?

Kur hyni për herë të parë në faqen e internetit https://srce.com.mk/ mund të merrni një mesazh që ju informon se ne përdorim biskota (cookies). Duke klikuar butonin “pajtohem”, duke mbyllur dritaren (pop-up) që shfaqet ose duke vazhduar të përdorni faqen e internetit, ju deklaroni se kuptoni dhe pranoni përdorimin e këtyre teknologjive, siç shpjegohet në këtë Politikë të përdorimit të biskotave (cookies).

Në njoftim ka një buton “Cilësimet e biskotave (cookies)” në mënyrë që ju të zgjidhni se cilat biskota (cookies) me informacione për vizitën tuaj në https://srce.com.mk/ do të ruhen. Më saktë, Ju mund të zgjidhni se cila nga biskotat (cookies) e preferuara të cilat nuk janë të domosdoshme do të ruhen.

Nuk është e domosdoshme t’i pranoni biskotat (cookies) dhe pëlqimi juaj për t’i përdorur ato mund të revokohet në çdo kohë. Nëpërmjet cilësimeve në ueb-shfletuesin mund të vendosni se cilat biskota (cookies) do të mbani dhe cilat nuk dëshironi të mbani. Ju gjithashtu mund të kontaktoni kompaninë e cila ka vendosur biskotat (cookies) dhe i kontrollon ato. Për më shumë informacione, kontrolloni cilësimet e ueb-shfletuesit Tuaj.

AFATI I RUAJTJES SË BISKOTAVE (COOKIES)

Afati i ruajtjes së biskotave (cookies) varet nga lloji i biskotave (cookies) dhe nëse ato janë vendosur nga ana e QENDRËS SË SËMUNDJEVE TË BRENDSHME – ZEMRA P.Z.O. SHKUP ose nga palë të treta. Biskotat (cookies) funksionale dhe statistikore ruhen në një afat kohor nga 30 minuta deri në 2 vjet, ndërsa biskotat (cookies) të përdorura për qëllime marketingu ruhen nga 15 minuta deri në 1 vit.

Të gjitha biskotat (cookies) e ruajtura nga QENDRA PËR SËMUNDJET E BRENDSHME – ZEMËR P.Z.O. SHKUP nuk identifikojnë përdoruesin përfundimtar dhe/ose përdoren ekskluzivisht për të ofruar shërbimin të cilin përdoruesi e ka kërkuar nga QENDRA PËR SËMUNDJET E BRENDSHME – ZEMËR P.Z.O. SHKUP dhe për të cilin përdoruesi ka vizituar faqen e QENDRËS PËR SËMUNDJE TË BRENDSHME – ZEMËR P.Z.O. SHKUP.

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Politika e biskotave (cookies) është pjesë e sistemit të mbrojtjes së të dhënave personale. Për më shumë informacione shikoni Politikën tonë të privatësisë ose dokumente të tjera të disponueshme publikisht.

Politikat mund të ndryshojnë dhe rinovohen herë pas here. Ju lutemi vizitoni politikat për informacione gjatë ndryshimeve eventuale.