ABOUT M- s Marija Dimkovska Ribarova

B.Sc. inxhiniere biokimi

M-s Marija Dimkovska Ribarova, inxhiniere e diplomuar në biokimi, e lindur më vitin 09.02.1987 në Shkup. E punësuar rregullisht si përgjegjëse e laboratorit bikomik në PZU Qendrën për sëmundje të brendshme të SRCE  që nga viti 2014.

Arsimim dhe përvoj pune:

Arsimim:

Viti 2011-2014., Përfundoi shkallën e 2- të, të arsimimit të lartë në Universitetin e “ Shën Kirilit dhe Metodit” – Shkup, Fakulteti i shkencave të natyrës dhe matematikës, studime në biologji, drejtim biokimik- fiziologjik, në temën Ndjeshmëria e induktuar nga” D- GALACTOSE SI MODEL PËR  EKZAMINIMIN E ÇRREGULLIMEVE” OXIDATIVE , titulli profesional M-s në shkencat biokimike.

Viti 2006-2011,, Përfundoi shkalllën e 1 të arsimimit të lartë në Universitetin e “ Shën Kirilit dhe Metodit” – Shkup, Fakulteti i shkencave të natyrës dhe matematikës, studime në biologji, drejtim biokimik- fiziologjik, në temën “EFEKTI I MOSHËS, TIAZOLIDINËS DHE TRAJTIMI AKUT EKSPOZIMI HIPERTERMAL NËM NIVELIN E KARBONILONIT DHE GRUPET E TIOLOGJIS NË PLAZMËN E GJAKUT”, titulli profesional inxhiniere e diplomuar në biokimi

Viti 2001-2006., Arsimimi i mesëm i përfunduar, drejtimi natyror- matematikor DSU “ ORCE NIKOLOV”, Shkup

Përvojë pune:

E punësuar rregullisht në PZU Qendrën për sëmundje të brendshme SRCE që nga viti 2014, themeluese eksperte  përgjegjëse e laboratorit bikomik

Vitin 2011-2014., Klinika Universitare për Biokimi Klinike në Qendrën Klinike- Shkup, Instituti i Biokimisë Klinike, Biokimist

Vitin 2010-2011., Fakulteti i Shkencave  të natyrës dhe matematikës, Instituti i fiziologjisë, demonstrues/ përgjegjës për zhvillimin e orëve praktike në lëndën e Fiziologjisë njerëzore

 

Çertifikatat / aftësitë:

 • Çertifikata për trajnim të suksesshëm për pajisjet biokimike Mindray BS 200, Cobas Integra 400, Cobas Integra 800
 • Çertifikata për trajnim të suksesshëm për pajisjet hematologjike Sysmex xp- 300
 • Çertifikata për trajnim të suksesshëm për sistemet imune Tosoh, Abbott, AxSYM, Abbott ARCHITECT i 1000SR, IMMULITE 2000, Cobas Elecsys 2010
 • Çertifikatat vjetore ndërkombëtare për kontroll të jashtëm të kryer me sukses PREVECAL, Costa Brava, Barcelona për biokiminë dhe IQAS për hematologji
 • Person komunikues e aftë për punë ekipore, organizatore e mirë e punës laboratorike , logjistik, zotërim e aftësive matematikore

 

Hobi

 • fotografim
 • dashamirës i natyrës dhe udhëtimeve
 • studimi i3D ilustrues dhe Adobe Photoshop
 • shah
 • notim
 • Inline skating