ABOUT Sandra Petkovska

B.Sc. eng. teknolog e të ushqyeri

Nutricionist inxhiniere e diplomuar- teknologe e të ushqyerit, e lundur më 26.06.1992 në Shkup, e punësuar rregullisht në PZU “ Qendra për sëmundje të brendshme SRCE” nga viti 2016.

Përvojë pune dhe arsimim

2011-2015., Inxhiniere- teknologe e diplomuar nutricionist, Fakulteti i Teknologjisë Veles

2007-2011., Shkolla e mesme, “ Josip Bros Tito”- Shkup

Përvoja e punës:

Pas diplomimit menjëherë punësohet si nutricioniste, e punësuar rregullisht në PZU “ Qendra për sëmundje të brendshme SRCE”

Praktikë dhe trajnim profesional:

Korrik, 2016- trajnim për punë me një aparat të ri  Mora dhe zbatim të ushqimit Hrono, Beograd

 

 

Aftësi shtesë/ informacione

• Sandra Petkovska, “ PËRFITIMET E KONSUMIMIT TË USHQIMIT ORGANIK”, International Congress, XI Food Technology, Quality and Safety # Novi  Sad 2015, Serbia

 • Sandra Petkovska, Aleksandra Prenxhova , ligjeratë mbi temën e të “ USHQYERIT HRONO” – 40th IMS Congress & South-East European Summit for Residents and Young Doctors
 • • Sandra Petkovska, Aleksandra Prenxhova, 3 rd Health Fitness and Wellness Expo- ligjeratë mbi temën e të “ USHQYERIT HRONO”

 

Hobi

 • skijimi
 • ngjitje malore
 • vallëzim
 • Librat e leximit
 • dëgjim muzikë
 • çiklizmit

ABOUT Sandra Petkovska

B.Sc. eng. teknolog e të ushqyeri

Sandra Petkovska, nutritionist, engineer – food technologist born on 26 June, 1992 in Skopje, has been in the Internal Medicine center, Srce since 2016.

Work experience and education:

2011-2015 graduated engineer, technologist, at the Faculty of Technology and Technical Sciences in Veles.

2007-2011 Josip Broz Tito high school

Work experience:

Starts working as a nutritionist in Internal Medicine Center, Srce immediately after the graduation

Professional training:

July, 2016  – training for MoraNova and  Hrono diet implementation, Belgrade

Additional skills / information:

 • Sandra Petkovka, “Benefits from the Consumption of Organic Food”, International Congress ,, XI Food Technology, Quality and Safety # Novi Sad 2015, Serbia
 • Sandra Petkovska, Aleksandra Prendzova, lecture on “Hrono Diet’ – 40th IMS Congress & South-East European Summit for Residents and Young Doctors
 • Sandra Petkovska, Aleksandra Prendzova, 3rd Health Fitness and Wellness Expo – lecture on “Hrono Diet’
 • “Eating Up Your Own Health”, lecture, prof. Robert Lustig, Belgrade

Hobbies:

 • skiing
 • hiking
 • dancing
 • reading books
 • listening to music
 • cycling