Onlajn ekzaminime

Në përputhje me rekomandimet e autoriteteve kompetente, ne mundësuam që ekzaminimet dhe kontrollet e të ushqyerit të kryhen në internet,në një mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë!

Rishikimi në internet përfshin një konsultë video dhe përgatitjen e një diete individuale që do t’judërgohet në postën tuaj elektronike dhe e gjithë kjo nën mbikëqyrjen dhe konsultimin me mjekët dhe dietologët tanë.

Në kontrollet e mëtejshme, do të bëhet një provë e intolerancës ndaj mbi 250 ushqimeve pa gjak dhe një matje profesionale e përbërjes së tupit tuaj do të bëhet me ndihmën e analizuesit në trup. Testi dhe matja e intolerancës përfshihen në çmimin që paguani për ekzaminimim onlajn.

Ekzaminimet e të ushqyerit

1.

1.Plotësoni formularin e kontaktit më poshtë me të gjitha fushat e kërkuara.

2.

Pasi të jeni të kontaktuar nga ana jonë, do të merni një udhëzim se si të bëni pagesën. Pas pagesës së regjistruar ne do t’ju dërgojmë një e-mail me një pyetësor të detajuar, si dhe një propozim për testet e nevojshme laboratorike që duhet të bëni dhe të na dorëzoni në formë elektronike.

3.

Pas marrjes së pyetësorit të përgjigjur dhe testeve laboratorike, në konsultim me një mjek , nutricionist së bashku me ju do të bëhet një ekzaminim i planifikuar që do të kryhet përmes Skype, Viber ili WhatsApp.

4.

Pas ekzaminimit, ne do t’ju dërgojmë me e-mail dietën tuaj individuale, suplementet e propozuara dhe ne rregullojmë një takim për një rishikim të kontrollit.

5.

Pas periudhës së kërkuar kohore të respektimit të dietës së përshkruar, si dhe pas disa kontrollave të kryera në internet, ne rregullojmë një takim për të bërë një matje profesionale të përbërjes së trupit tuaj me ndihmën e analizuesit të trupit dhe testit të intolerancës ushqimore.