Sonja Bojarovska

5 Dec 2020

Në Qendrën “Zemër” bëra të gjitha analizat profesionale dhe mora këshilla mjeksore. Pas gjasht
muajshë pasqyra ime e gjakut, për herë të parë pas një kohe të gjatë, ishte e jashtëzakonshme!
Seborreja ime është zhdukur,nuk marr pilula( tableta) dhe jam plot energji!

Sonja Bojarovska

26 Oct 2020

I did all the professional investigations and got doctor’s advice in the Center for Internal Medicine “Srce”. Six months later my blood test was excellent, after a long time! My seborrhea was gone, I do not take pills anymore and I feel energetic!

Search

+