Ushqimibazuarnëgjene

TESTIMI NUTRIGJENETIK: ÇFARË NA TREGOJNË GJENET TONA ?

Njerëzit kanë ndërmjet 20,000 dhe 25,000 gjene të ndryshme të cilat kontrollojnë se si funksionon trupi, si është krijuar dhe si duket. Disa nga këto gjene mbajnë informacion në lidhje me gjendjen tonë potenciale shëndetësore dhe nutrigjenetika fokusohet pikërisht në to. Kjo degë e re e nutricionizmit studion lidhjen ndërmjet gjeneve dhe llojeve të caktuara të ushqimit me qëllim për të arritur shëndet optimal nëpërmjet të ushqyerit.

Read More

Search

+