sheqerinëushqiminefëmijëvetëvegjël

PSE DUHET SHMANGUR SHEQERI NË USHQIMIN E FËMIJËVE TË VEGJËL?

Edhe pse konsumimi i herëpashershëm i ëmbëlsirave mund të mos shkaktojnë probleme shëndetësore te fëmijët, është e rëndësishme të krijohen shprehi të shëndetshme të të ushqyerit që në moshë të vogël.

Read More

Search

+