Ushqimi dhe shëndeti mendor

SI NDIKON USHQIMI MBI SHËNDETIN MENDOR?

Çdo ushqim ndikon në organizmin tonë ndryshe, por është shumë e rëndësishme të konsumojmë ushqim që ndikon pozitivisht në shëndetin tonë mendor. Në shoqërinë moderne, shëndeti mendor po bëhet një temë gjithnjë e më e rëndësishme dhe një nga fushat kryesore të hulumtimeve është lidhja ndërmjet të ushqyerit dhe shëndetit mendor.

Read More
Dallimi ndërmjet dietës, ushqimit nutricionist dhe nutrigjenetikës

DALLIMI NDËRMJET DIETËS, DIETËS USHQIMORE DHE NUTRIGJENETIKËS

Fjala dietë shpesh lidhet me procesin e humbjes së peshës. Por, në fakt do të thotë mënyrë e të ushqyerit që praktikohet nga një individ gjatë një periudhe të caktuar kohore ose gjatë jetës. Dieta ushqimore është gjithashtu ushqim i praktikuar nga një individ, por megjithatë ajo përcaktohet sipas nevojave të individit për të arritur shëndet optimal.

Read More
Histori e suksesshme për uljen e peshës. Plan ushqimi

HISTORI SUKSESI: I RIU J.G. ARRITI TË ULË PESHËN PËR 42 KILOGRAMË ME NDIHMËN E “SRCE – QENDRA PËR SËMUNDJE TË BRENDSHME”

Kohët e fundit, gjithnjë e më shumë shohim të rinj që luftojnë me mbipeshën. Një rast i tillë ishte edhe pacienti ynë J.G. Ai ka kohë të gjatë që po lufton me peshën e tepërt dhe kur erdhi në Qendrën për Sëmundje të Brendshme “Srce” kishte 127 kg dhe indeks të masës trupore 42.

Read More
Historisuksesi për humbjenepeshës. Planiiushqimit

HISTORI SUKSESI: 38 KILOGRAMË MË PAK VETËM PËR 6 MUAJ – PACIENTJA JONË ARRITI PESHËN E DËSHIRUAR DHE PËRMIRËSOI SHËNDETIN E SAJ TË PËRGJITHSHËM

Pacienten tonë S.S., 35 vjeçe e pranuam në qendrën për sëmundje të brendshme “Srce”, pasi na u drejtua për problemin me obezitetin, si dhe probleme të tjera shëndetësore që i kishte vërejtur periudhën e fundit.

Read More
sheqerinëushqiminefëmijëvetëvegjël

PSE DUHET SHMANGUR SHEQERI NË USHQIMIN E FËMIJËVE TË VEGJËL?

Edhe pse konsumimi i herëpashershëm i ëmbëlsirave mund të mos shkaktojnë probleme shëndetësore te fëmijët, është e rëndësishme të krijohen shprehi të shëndetshme të të ushqyerit që në moshë të vogël.

Read More
Një Histori suksesi për humbjen e peshës. Plani i ushqimit

NJË HISTORI SUKSESI: SI NJË BURRË 52-VJEÇAR HUMBI ME SUKSES PESHËN DHE U PËRBALL ME PROBLEMET TË CILAT DALIN NGA OBEZITETI

N.A., 52 vjeç, me mbipeshë iu drejtua për ndihmë “Srce – Qendra për Sëmundje të Brendshme” në realizimin e dëshirës për të rënë në peshë si dhe për t’u përballur me disa çrregullime të caktuara, të lindura si pasojë e obezitetit.

Read More

Search

+